תקנון | תקנון אתר | תקנון האתר

תקנון אתר כותבים

תקנון אתר כותבים

ברוכים הבאים אל עמוד התקנון של אתר 'כותבים'.
אתר כותבים בבעלות חברת א.ר. שיווק ופיתוח פלוס בע"מ מרחוב סחרוב 11 ראשון לציון. טלפון -  03-5419600 , אימייל: kotvim@kotvim.com

עם הגלישה באתר כותבים, מביעים הגולשים את הסכמתם המלאה לתנאים הכתובים בעמוד זה, ותקנון אתר כותבים אף יכול להשתנות מעת לעת, על הגולשים חלה החובה להתעדכן בנידון.

בעמוד התקנון תוכלו להתוודע אל כל סעיפי התקנון של אתר כותבים ויש להקפיד על קריאתם מן התחילה ועד לסוף, כמו גם להבין את מהות הכתוב בצורה מלאה ואיננה משתמעת לשתי פנים. והיה ודבר מה איננו מובן לגולשים, יש לפנות אל צוות האר.

השימוש באתר כותבים יהיה בהתאם לסעיפים הכתובים בתקנון האתר.

פרטים כלליים
  1. המשתמשים אשר גולשים באתר גולשים מעידים מעצם הגלישה על נוכחותם בעמוד זה, מעידים עם כך שקראו והבינו את כל סעיפיו של התקנון. המשתמשים לא יוכלו לטעון דבר מה שנוגד את סעיפי התקנון מתחילתם ועד סופם.
  2. כל התכנים הכתובים באתר כותבים נכתבו בצורה מקצועית והם כמובן עוסקים בתחום בו עוסק אתר כותבים, וזאת על מנת להעניק את המענה הטוב ביותר בעבור המשתמשים באתר. כאשר משתמש נתקל בתוכן בעל אופי פוגעני כגון אפליה, גזענות וכדומה, יש לפנות מיידית לצוות האתר ואם אכן הפגיעה היא מוחשית, צוות האתר ידאג להסיר את התוכן הפוגעני.
  3. כל סעיפי התקנון יכולים להשתנות בכל עת נתונה על ידי צוות אתר כותבים ואין שום צורך להודיע על כך מראש לגולשים באתר. לכן, מומלץ לעקוב מידי פעם אחר התקנון ולקרוא את סעיפיו השונים ולבדוק באם חל שינוי כלשהו, לקרוא את הסעיפים החדשים ולהבינם, והאחריות חלה על המשתמשים באתר.
  4. אתר כותבים רשאי להחליף את מבנה האתר, את עיצובו, את התמונות ואת התוכן ובכל עת נתונה, צוות האתר לא יעדכן על כך את הגולשים מראש.
  5. כל מה שנמצא באתר כותבים, בין אם מדובר על תכנים, תמונות, אייקונים או בין אם מדובר על עיצוב ומבנה האתר, שייך באופן בלעדי לאתר כותבים ואסור בתכלית האיסור לעשות בכך אלה שימוש לצורך פרטי או מסחרי. כן ניתן לעשות זאת עם קבלת אישור מראש ובכתב מצוות האתר. כל שימוש בדבר מה הנמצא באתר וללא רשות בכתב ומראש ייחשב כעבירה על החוק לכל דבר ועניין.
  6. אתר כותבים עושה שימוש באמצעי האבטחה מן המתקדמים ביותר על מנת לאפשר פרטיות מרבית לגולשי האתר. במידה ואתר כותבים נפרץ בשל כוונת זדון, לא תחול שום אחריות על אתר כותבים וגם לא יהיה ניתן לבוא אליו באי אילו טענות.
2. קישורים ופרסומות
א. באתר כותבים ישנם קישורים ופרסומות, אלה מופעים בדף הבית ובדפיו הפנימיים של האתר. קישורים ופרסומות אלה יכולים להוביל את הגולשים אל מחוץ לאתר, אולם, אתר כותבים לא יהיה אחראי על טיבם של התכנים והתמונות או על תוכנם. אחריות השימוש בלינקים ובפרסומות חלה אך ורק על המשתמשים באתר ואין לבוא בטענות לצוות האתר.
ב. אתר כותבים איננו אחראי על טיב הקישורים המופיעים בו. אם אחד מהגולשים נתקל בקישור אשר מוביל לדף בעל תוכן פוגעני, הוא ראשי לפנות את בקשת הטיפול בלינק אל צוות האתר.

3. קניין רוחני
א. כל הקיים וכתוב באתר כותבים שייך באופן בלעדי ומוחלט לאתר וחל איסור לעשות בו שימוש מכל סוג שהוא. במידה ויעשה שימוש הן לצרכים פרטיים והן לצרכים מסחריים במבנה האתר, בתמונות, בעיצוב, בתוכן וכדומה, וללא רשות מוקדמת מצוות האתר, אזי הגולש עובר על התקנון כמו גם על החוק.
ב. כאשר המשתמשים מוסרים את פרטיהם האישיים לצורך רישום וכדומה, יוכל אתר כותבים לעשות שימוש בפרטים הללו, לשמור אותם, כל זאת על פי שיקול הדעת של צוות אתר כותבים.
ג. אתר כותבים יכול לעשות שימוש בפרטי המשתמשים אשר נרשמו לאתר ואישרו קבלת דברי דיוור כמו מיילים או הודעות טקסט למכשיר הנייד, מבלי כל צורך לידע על כך מראש את המשמש באתר.
ד.המשתמשים באתר כותבים רשאים בכל עת נתונה להסיר עצמם מרשימת התפוצה של אתר כותבים, זאת ניתן לעשות באמצעות פנייה ישירה אל צוות אתר כותבים ועם בקשה מפורטת, צוות האתר יטפל בבקשה בהתאם.

4. תנאי שימוש באתר
א.חל איסור מוחלט לעשות שימוש בתמונות, תכנים, עיצוב וכדומה של אתר כותבים, לצרכים פרטיים והן לצרכים מסחריים.
ב. המשתמשים באתר כותבים מעידים על כך שהם קראו, הבינו והסכימו לכל הכתוב בתקנון ובעמוד מדיניות הפרטיות.
ג. אתר כותבים רשאי בכל עת נתונה לחסום משתמשים, למשל: גולש עוין שמזיק לאתר או מאיים, החסימה תהיה מיידית וללא שום צורך להודיע על כך מראש למשתמש.
ד. אם נרשמו המשתמשים לאתר כותבים והם מקבלים הודעות מהאתר באמצעות המדיה והם מעוניינים להסיר את עצמם מרשימת התפוצה, יוכלו אלה לפנות אל צוות האתר בבקשה כתובה.
ה.והיה ואחד מהגולשים מעלה תוכן לאתר, הוא מביע בזאת את הסכמתו לכך שאתר כותבים יעשה שימוש בתכנים הללו, והאתר לא יצטרך להעניק שום תמורה בעבור התכנים הללו.
ו. כל משתמש המעלה תכנים לאתר כותבים, מתחייב לא להעלות תכנים פוגעניים כגון תכנים המביעים גזענות או פגיעה מינית וכדומה.
ז. האתר הוא נכס בלעדי של כותבים. כל הזכויות באתר לרבות זכויות היוצרים של התוכן, העיצוב, וכדומה שמורות בלעדית לחברה ולכן חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל ולפרסם, או לעשות כל שימוש אחר בתוכן הכתוב באתר כותבים. והיה והגולש כן ירצה לעשות זאת, יהיה עליו לפנות אל צוות האתר על מנת לקבל הסכמה מפורטת מראש ובכתב. והיה ולא יעשה כך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי דין בגין עבירה חמורה מצידו של הגולש.
ח.  אין החברה אחראית על תכנים אותם העלו הגולשים. כמו כן החברה מסירה מעליה אחריות בגין נזק העלול להיגרם לצד ג' וזאת בשל פעילות זדונית לרבות שינוי תוכן, פריצה לאתר וכדומה. חלק מהתכנים המופיעים באתר הינם תכנים פרסומיים, חלקם נכתבו על ידי צד ג', לכן, מסירה החברה כל אחריות על התכנים המופיעים באתר כותבים. מי שפועל על פי התכנים הללו, הדבר נתון באחריותו האישית.
ט.  פרטיות גולשי אתר כותבים חשובה לנו, ובשל זאת  אנו עושים את המרב על מנת שהגלישה תהיה מאובטחת באמצעים המתקדמים ביותר. כל גולש המשאיר את פרטיו האישיים בחברה, מביע בזאת הסכמה לקבל פניות פרסומיות מן החברה. החברה מתחייבת לא להעביר את פרטי הגולשים אשר יצרו קשר עם צד ג' באתר, אלא אם כן ישנה דרישה מפורטת על פי החוק.

סמכות השיפוט הבלעדית תינתן לבית המשפט בתל אביב-יפו. 
שלח לנו במה אתה מתעניין ואנחנו נחזור אלייך עם הצעה מדהימה!


20/12/2013 11:14:00
כתובת:
דוד סחרוב 11,
ראשון לציון, מיקוד 750713
טלפון:
072-2136771
פקס:
03-9525718
דוא"ל:
kotvim@kotvim.com
כל הזכויות שמורות לאתר כותבים ©  Copyright